Vores værdier

Pædagoger og Borgere på Odense Værkstederne

Beskyttede værksteder

Alt Crateits legetøj produceres
på fynske beskyttede værksteder

Dansk flag der indikerer at Crateits legetøj er produceret i Danmark

Dansk design

Crateit viderefører Danmarks designtraditioner gennem vores tidsløse trælegetøj

Ansvarlig produktion

Alt Crateits trælegetøj bliver produceret af mennesker med særlige behov

Social ansvarlig produktion på Fyn

Hos Crateit er vores værdier forankret i hvert legetøj vi skaber. Med rødder i et personligt kald til at inkludere mennesker med særlige behov, står vi for legetøj lavet med mere end bare træ. Hvert stykke er en historie om inklusion, håndværk og kærlighed. Vi med stolthed sige, at vores produkter skaber glæde, nytte og gavn, da alle vores produkter produceres og samles af voksne mennesker med forskellige udfordringer, på fynske værksteder.

Inklusion og fællessskab

Det er ingen hemmelighed, at hverdagen hos Crateit byder på diversitet udover det sædvanlige — specielt på vores produktion, hvor vi dagligt beskæftiger mennesker med særlige behov. Her skaber vi i fællesskab de bedste rammer for en bæredygtig produktion af vores legetøj. Hos Crateit har bæredygtighed flere betydninger. Vi gør alt hvad vi kan for at skabe et sundt miljø for de berørte borgere, hvor alle føler sig inkluderet og hørt - Det mener vi er bæredygtigt på baggrund af det sociale aspekt.

How to Crateit

Verdensmål vi arbejder ud fra

FAQ

Socialt ansvar indebærer, at en virksomhed aktivt stræber efter at handle og opføre sig ansvarligt over for kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og lokalsamfund. Hos Crateit vægter vi højt at producere vores trælegetøj på værksteder i Danmark, hvor udsatte borgere har mulighed for at opleve lige værdighed som enhver anden arbejdstager i landet.

''Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducere vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på.''

- FN's verdensmål

''Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikkevoldelig kultur, globalt medborgerskab samt anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.''

- FN's verdensmål

Vores trælegetøj er FSC-certificeret

FSC-certificeringen sikrer ansvarlig skovdrift og menneskers vilkår i verdens skovområder. Læs mere om FSC her.