Politik om beskyttelse af persondata

Crateit ApS – CVR: 42356786

– Opdateret d. 01.05.2022

1. Generelt

1.1 I denne politik for behandling af personoplysninger (Persondatapolitik) er det beskrevet, hvordan crateit.dk, Crateit Aps (Crateit, os, vores, vi) indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personlige oplysninger, som du giver til os eller som vi indsamler via crateit.dk., e-mail, sms og andre elektroniske meddelelser, samtaler med kundeservice, trykte og digitale blanketter til fx konkurrencer og events. Ligeledes generelt tilgængelige oplysninger fra sociale netværk.

1.3 Crateit er dataansvarlig for dine personoplysninger. Alle forespørgsler til Crateit kan ske via de kontaktoplysninger, som findes under punkt 8.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilket formål og med hvilket retligt grundlag for behandlingen

2.1 Når du besøger crateit.dk indsamler vi automatisk oplysninger om din anvendelse af crateit.dk fx om hvilken type browser, du anvender, hvilke søgekriterier du anvender på crateit.dk, din IP-adresse, herunder dit netværks placering, samt information om din pc eller mobile enhed, geografisk placering og lignende data.

2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og crateit.dk. funktion samt at målrette markedsføring, herunder annoncering via Facebook, Instagram, Youtube og Google. Formålet med denne behandling af personlige oplysninger er, at vi derved kan forbedre crateit.dk og vise dig relevante sortimenter.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er vores ”legitime interesse” i henhold til artikel 6 i databeskyttelsesforordning.

2.2 Når du indgår en aftale eller kommunikerer med os på crateit.dk,, indsamler vi de oplysninger, du selv angiver, eksempelvis navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmetode, oplysninger om, hvilke produkter du køber og evt. returnerer, ønsker vedr. levering samt oplysninger om den IP-adresse, som bestillingen er foretaget fra.

2.2.1 Formålet er at vi skal kunne levere de produkter, du har bestilt, og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder administrere dine rettigheder i forhold til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at opfylde lovkrav, heriblandt krav vedr. bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen til dette formål, samt for at vi kan forhindre bedrageri

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er vores ”kontraktlige forpligtelse” i henhold til artikel 6 i databeskyttelsesforordningen.

2.3 Når du indgår en aftale, kommunikerer med os eller henter produkter som du har bestilt på crateit.dk, indsamler vi de oplysninger, du selv angiver, eksempelvis navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmetode, oplysninger om, hvilke produkter du køber og evt. returnerer.

2.3.1 Formålet er at vi skal kunne levere de produkter, du har bestilt, og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder administrere dine rettigheder i forhold til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at opfylde lovkrav, heriblandt krav vedr. bogføring og regnskab. Håndtere dine forespørgsler, besvare spørgsmål, behandle evt. klagesager og supportforespørgsler (inkl. teknisk support) og lignende.

2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er vores ”kontraktlige forpligtelse” i henhold til artikel 6 i databeskyttelsesforordningen.

2.4 Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev indsamler vi oplysninger om dit navn og din e-mailadresse.

2.4.1 Formålet er, at vi skal kunne efterkomme vores forpligtelse og levere nyhedsbrevet til dig.

2.4.2 Retsgrundlaget for behandlingen er vores ”kontraktlige forpligtelse” i henhold til artikel 6 i databeskyttelsesforordningen.

2.5 Når du kontakter info@crateit.dk gemmer vi de oplysninger, du selv angiver, som fx navn, personnummer og kontaktoplysninger eksempelvis adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Din korrespondance, oplysninger om købstidspunkt, hvor du har købt varer, evt. fejl/klager. Tekniske oplysninger om dit udstyr. Helbredsmæssige oplysninger (fx allergier og andre oplysninger du angiver vedr. helbredsmæssig tilstand). Oplysninger om anvendelse af Mine sider (kun medlemmer).

Samtaler med vores Crateit ApS kan blive optaget i overensstemmelse med gældende lovgivning til lokale, driftsmæssige behov (fx til kvalitets- eller uddannelsesformål) og i visse tilfælde til arkivering som bevis på samtykke til direkte markedsføring og profilering. Kontokort-oplysninger optages ikke. Hvis det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, vil du blive informeret om optagelsen ved samtalens begyndelse og du vil have mulighed for at frabede dig optagelsen.

2.5.1 Formålet er at kunne håndtere dine forespørgsler til Crateit ApS. Besvare evt. spørgsmål, behandle evt. klagesager og supportforespørgsler (inkl. teknisk support) og lignende.

2.5.2 Retsgrundlaget for behandlingen er vores ”kontraktlige forpligtelse” samt ”retlige forpligtelse” i henhold til artikel 6 i databeskyttelsesforordningen.

3. Modtagere af personoplysninger

3.1 Oplysninger om dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, kundenummer, ordre- og fakturanummer samt særskilte ønsker vedr. levering videredistribueres til fragtmand, som er ansvarlig for levering af bestilte varer til dig.

3.2 Oplysninger kan videregives til eksterne samarbejdspartnere, som behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til bl.a. teknisk drift, forbedringer og fragt, udsendelse af nyhedsbreve og målrettet markedsføring, herunder annoncering, og til din evaluering af vores virksomhed og vores produkter. Blandt andet kan oplysninger om dit navn og din e-mailadresse blive videregivet til TrustPilot for at de, på vegne af os, kan sende en invitation til at evaluere os på TrustPilots hjemmeside. Vælger du at registrere noget, bliver TrustPilot dataansvarlig for de oplysninger, du har angivet. Disse tredjeparter er databehandlere som udelukkende agerer efter vores instruktioner og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andre formål end at opfylde deres kontrakt med os og de er underlagt tavshedspligt.

3.3 To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC og Facebook Inc. er baseret i USA. Fornødne garantier vedr. overførsel af oplysninger til USA er stillet via databehandlerens certificering i overensstemmelse med EU-U.S. Privacy Shield, jvf. EU’s generelle databeskyttelsesforordning, artikel 45.

3.3.1 En kopi af Google LLC’s certificering findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.3.2 En kopi af Facebook Incs certificering findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

3.4 Vi deler også personoplysninger med visse virksomheder, som er selvstændigt dataansvarlige. At virksomheden er selvstændigt dataansvarlig betyder, at det ikke er os som kontrollerer, hvordan de oplysninger, du har angivet, bliver behandlet. Selvstændigt dataansvarlige, som vi deler dine personoplysninger med, er.

  1. Statslige myndigheder (politi, skattevæsen eller andre myndigheder) i det omfang, vi er forpligtet til det i hht. gældende lovgivning, eller ved mistanke om en forbrydelse.
  2. Virksomheder, som tilbyder betalingsløsninger (kortudstedende virksomheder, banker og andre leverandører af betalingstjenester).

Når dine personoplysninger deles med en virksomhed, der er selvstændigt dataansvarlig, gælder det pågældende firmas Persondatapolitik og behandling af personlige oplysninger.

4. Dine rettigheder

4.1 Vi vil, i egenskab af dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder med det formål, at skabe åbenhed om, hvordan vi behandler dine oplysninger.

4.2 Ret til indsigt

4.2.1 Du har ret til når som helst at bede os om information om bl.a. hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, til hvilket formål registreringen har fundet sted, hvilke kategorier af personoplysninger og af modtagere af oplysninger som findes samt information om, hvor oplysningerne stammer fra.

4.2.2 Du har ret til at få en kopi af de personoplysninger om dig, som vi behandler. Hvis du vil have en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til Crateit ApS, Att: GDPR, Rugaardsvej 276, Odense, 5000 DK. Du kan blive bedt om at bevise, at du er den person, du giver dig ud for at være.

4.3 Ret til rettelser

4.3.1 Du har ret til at få fejlagtige personoplysninger om dig selv rettet af os. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, vi har registreret om dig, opfordrer vi dig til at sende en skriftlig meddelelse til os, så oplysningerne kan blive rettet.

4.4 Ret til fjernelse

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få fjernet alle eller en del af dine personoplysninger af os, hvis du eksempelvis trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har noget retsligt grundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til lovgivningen eller for at retslige krav skal kunne fastlægges, gøres gældende eller forsvares, kan vi ikke tilgodese dit ønske om at få fjernet dine personoplysninger.

4.5 Ret til at begrænse behandlingen til lagring

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til kun at omfatte lagring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi har om dig og som vi behandler, ikke er korrekte.

4.6 Ret til dataportabilitet

4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du har gjort tilgængelige for os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart og kompatibelt format og få disse overført til en anden dataansvarlig.

4.7 Ret til at gøre indsigelse

4.7.1 Du har ret til når som helst at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med hensyn til direkte markedsføring, inkl. den profilering som foretages for at kunne lave den direkte markedsføring.

4.7.2 Du har endvidere ret til når som helst at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i henhold til de retslige grunde for behandling, som fremgår af denne politik. Vi kan dog ikke garantere, at vi kan tilgodese dine ønsker i enhver henseende. Det kan bero på, at vi har pligt til at gemme personoplysninger i henhold til loven eller som følge af en aftale forpligtelse over for dig.

4.8 Ret til at klage

4.8.1 Du har når som helst ret til at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Klagesager kan bl.a. indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. Sletning og flytning af personoplysninger

5.1 Vi gemmer kun personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen.

5.2 Oplysninger som er indsamlet om din anvendelse af crateit.dk, jf. punkt 2.1, fjernes senest når du ikke har anvendt crateit.dk i en periode på 24 måneder.

5.3 Oplysninger, som er indsamlet i forbindelse med at du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, slettes, når du trækker dit samtykke til nyhedsbrevet tilbage, med mindre vi har andre grunde til at behandle oplysningerne.

5.4 Oplysninger, som er indsamlet i forbindelse med at du har købt varer på crateit.dk, bliver som hovedregel slettet 2 år efter udgangen af det kalenderår, hvor købet fandt sted. Oplysninger kan imidlertid blive gemt i en længere periode, hvis vi har et legitimt behov for dette, fx hvis det er påkrævet for at fastlægge retslige krav, gøre krav gældende eller forsvare retslige krav, eller hvis lagring er påkrævet for at vi kan opfylde lovmæssige krav. For at overholde kravene i regnskabsloven gemmes bogføringsmateriale i 5 år indtil udgangen af et regnskabsår.

5.5 Du har ret til at anmode om at få flyttet dine personoplysninger (dataportabilitet).

6. Sikkerhed

6.1 Vi har taget passende tekniske og organisatoriske forholdsregler for at forhindre, at personoplysninger utilsigtet eller uberettiget beskadiges, går tabt, ændres eller forringes samt forhindre at uvedkommende får kendskab til dem eller at de misbruges.

6.2 Kun de medarbejdere, som har et reelt behov for at kunne tilgå dine personoplysninger for at kunne udføre deres arbejde, har adgang til dem.

7. Kontaktoplysninger

7.1 Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

7.2 For at du kan indgå aftale med Crateit ApS, har vi brug for følgende oplysninger:. Navn. Adresse. Telefonnummer. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Crateit ApS og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

7.3 Direktøren og de ansatte for Crateit ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Crateit ApS er: Tonny Kaagaard Olsen

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Crateit ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@crateit.dk.

7.4 Cookies https://www.crateit.dk/ anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

7.5 Log-statistik: vi bruger en log-statistik på https://www.crateit.dk/, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Crateit ApS hjemmeside.

8. Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

8.1 Crateit.dk, Crateit ApS er dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles via Crateit.dk

8.2 Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Persondatapolitik, eller hvis du vil gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, som er beskrevet under punkt 4, kan du kontakte:

Crateit ApSGDPR

Seebladsgade 2, 5000, Odense C. Tlf.: +45 61602772

E-mail: info@crateit.dk

9. Ændringer i persondatapolitikken

9.1 Den seneste version af Crateits persondatapolitik finder du altid på denne side.

9.2 Ved afgørende ændringer (fx forholdsregler vedr. persondatabehandling eller kategorier af personoplysninger) får du information om dette via mail eller på Crateit.dk

10. Versioner

10.2 Dette er version 1 af Crateit ApS Persondatapolitik, dateret den 01.05-2022