Retningslinjer for beskyttelse av personopplysninger

Crateit ApS – CVR: 42356786

– Oppdatert den 01.05.2022

1. Generelt

1.1 I denne policyen for behandling av personopplysninger (Persondatapolitik) er det beskrevet hvordan Crateit.dk, Crateit Aps (Crateit, oss, vår, vi) samler inn og behandler informasjon om deg.

1.2 Retningslinjene for personopplysninger gjelder for personlig informasjon som du gir oss eller som vi samler inn via Crateit.dk, e-post, SMS og andre elektroniske meldinger, samtaler med kundeservice, trykte og digitale skjemaer for for eksempel konkurranser og arrangementer. Også generelt tilgjengelig informasjon fra sosiale nettverk.

1.3 Crateit er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Alle henvendelser til Crateit kan gjøres via kontaktinformasjonen under punkt 8.

2. Hvilke personopplysninger samler vi inn, til hvilket formål og med hvilket rettslig grunnlag for behandlingen

2.1 Når du besøker Crateit.dk vi samler automatisk inn informasjon om din bruk av Crateit.dk for eksempel om hvilken type nettleser du bruker, hvilke søkekriterier du bruker på Crateit.dk, din IP-adresse, inkludert nettverksposisjonen din, samt informasjon om din PC eller mobilenhet, geografisk plassering og lignende data.

2.11 Hensikten er å optimalisere brukeropplevelsen og Crateit.Storbritannia funksjon samt målrette markedsføring, inkludert annonsering gjennom Facebook, Instagram, Youtube og Google. Formålet med denne behandlingen av personopplysninger er slik at vi dermed kan forbedre Crateit.dk og vise deg relevante sortimenter.

2.12 Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår "legitime interesse" i henhold til artikkel 6 i databeskyttelsesforordningen.

2.2 Når du inngår en avtale eller kommuniserer med oss ​​på Crateit.dk, vi samler inn informasjonen du selv oppgir, for eksempel navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingsmåte, informasjon om hvilke produkter du kjøper og ev. returer, ønsker vedr levering samt informasjon om IP-adressen som bestillingen ble gjort fra.

2.21 Hensikten er at vi skal kunne levere produktene du har bestilt og ellers oppfylle vår avtale med deg, herunder administrere dine rettigheter i forhold til retur og annonsering. Vi kan også behandle informasjon om dine kjøp for å oppfylle lovkrav, inkludert krav vedr bokføring og regnskap. Når du foretar et kjøp, samles IP-adressen inn for dette formålet, samt for å forhindre svindel

2.22 Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår «kontraktsforpliktelse» i henhold til artikkel 6 i databeskyttelsesforordningen.

2.3 Når du inngår en avtale, kommuniser med oss ​​eller samle produkter som du har bestilt på Crateit.dk, samler vi inn informasjonen du selv oppgir, for eksempel navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingsmåte, informasjon om hvilke produkter du kjøper og ev. returnerer

2.31 Hensikten er at vi skal kunne levere produktene du har bestilt og ellers oppfylle vår avtale med deg, herunder administrere dine rettigheter i forhold til retur og annonsering. Vi kan også behandle informasjon om dine kjøp for å oppfylle lovkrav, inkludert krav vedr bokføring og regnskap. Behandle dine henvendelser, svar på spørsmål, behandle evt klager og støttehenvendelser (inkl. teknisk støtte) og lignende.

2.32 Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår «kontraktsforpliktelse» i henhold til artikkel 6 i databeskyttelsesforordningen.

2.4 Når du registrerer deg for vårt nyhetsbrev, samler vi inn informasjon om ditt navn og e-postadresse.

2.41 Hensikten er at vi skal kunne oppfylle vår forpliktelse og levere nyhetsbrevet til deg.

2.42 Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår «kontraktsforpliktelse» i henhold til artikkel 6 i databeskyttelsesforordningen.

2.5 Når du kontakter info@Crateit.dk vi lagrer informasjonen du selv oppgir, som navn, personnummer og kontaktinformasjon som adresse, e-postadresse og telefonnummer. Din korrespondanse, informasjon om kjøpstidspunkt, når du kjøpte varer, ev feil/klage. Teknisk informasjon om utstyret ditt. Helseinformasjon (f.eks. allergier og annen informasjon du oppgir angående helsetilstand). Informasjon om bruk av Mine sider (kun for medlemmer).

Samtaler med vårt Crateit ApS kan tas opp i henhold til gjeldende lovgivning for lokale, operasjonelle behov (f.eks. for kvalitets- eller opplæringsformål) og i visse tilfeller for arkivering som bevis på samtykke til direkte markedsføring og profilering. Kredittkortinformasjon er ikke registrert. Hvis gjeldende lov krever det, vil du bli informert om opptaket i begynnelsen av intervjuet og du vil ha mulighet til å velge bort opptaket.

2.51 Formålet er å kunne håndtere dine henvendelser til Crateit ApS. Svar evt spørsmål, behandle evt klager og støttehenvendelser (inkl. teknisk støtte) og lignende.

2.52 Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår "kontraktsforpliktelse" samt "rettslig forpliktelse" i henhold til artikkel 6 i databeskyttelsesforordningen.

3. Mottakere av personopplysninger

3.1 Informasjon om ditt navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kundenummer, ordre- og fakturanummer samt egne forespørsler vedr. levering omfordeles til transportøren som er ansvarlig for å levere bestilte varer til deg.

3.2 Informasjon kan videreformidles til eksterne forretningspartnere som behandler opplysningene på våre vegne. Vi bruker eksterne samarbeidspartnere til bl.a.en teknisk drift, forbedringer og frakt, utsendelse av nyhetsbrev og målrettet markedsføring, inkludert annonsering, og for din evaluering av vårt selskap og våre produkter. Blant annet kan informasjon om ditt navn og e-postadresse bli gitt videre til TrustPilot slik at de på våre vegne kan sende en invitasjon til å vurdere oss på TrustPilot-nettstedet. Dersom du velger å registrere noe, blir TrustPilot behandlingsansvarlig for informasjonen du har oppgitt. Disse tredjepartene er databehandlere som utelukkende handler etter våre instrukser og behandler data som vi er behandlingsansvarlig for. Databehandlerne skal ikke bruke opplysningene til andre formål enn å oppfylle sin kontrakt med oss ​​og de er underlagt konfidensialitet.

3.3 To av disse databehandlerne, Google Analytics v/Google LLC og Facebook Inc. er basert i USA. Nødvendige garantier vedr overføring av informasjon til USA gis via databehandlers sertifisering i henhold til EU-U.s Privacy Shield, jfr. EUs generelle databeskyttelsesforordning, artikkel 45.

3.31 En kopi av Google LLCs sertifisering finner du her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.32 En kopi av Facebook Incs sertifisering finner du her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

3.4 Vi deler også personopplysninger med enkelte selskaper som er uavhengige behandlingsansvarlige. At selskapet er en uavhengig behandlingsansvarlig gjør at det ikke er vi som kontrollerer hvordan opplysningene du har gitt behandles. Uavhengige behandlingsansvarlige som vi deler dine personopplysninger med er.

  1. Statlige myndigheter (politi, skatteetaten eller andre myndigheter) i den grad vi er forpliktet til det iht. gjeldende lovgivning, eller ved mistanke om en forbrytelse.
  2. Bedrifter som tilbyr betalingsløsninger (kortutstedende selskaper, banker og andre tilbydere av betalingstjenester).

Når dine personopplysninger deles med et selskap som er en uavhengig behandlingsansvarlig, gjelder det relevante selskapets personopplysningspolicy og behandling av personopplysninger.

4. Dine rettigheter

4.1 Som behandlingsansvarlig vil vi informere deg om dine rettigheter med sikte på å skape åpenhet om hvordan vi behandler informasjonen din.

4.2 Rett til tilgang

4.21 Du har rett til å be oss når som helst om informasjon om f.eks.en hvilke opplysninger vi har registrert om deg, til hvilket formål registreringen har funnet sted, hvilke kategorier av personopplysninger og mottakere av informasjon som finnes og informasjon om hvor opplysningene stammer fra.

4.22 Du har rett til å få en kopi av personopplysningene om deg som vi behandler. Hvis du ønsker en kopi av dine personopplysninger, må du sende en skriftlig forespørsel til Crateit ApS, Att: GDPR, Rugaardsvej 276, Odense, 5000 DK. Du kan bli bedt om å bevise at du er den du sier du er.

4.3 Rett til rettelser

4.31 Du har rett til å få feilaktige personopplysninger om deg selv rettet av oss. Dersom du blir oppmerksom på at det er feil i opplysningene vi har registrert om deg, oppfordrer vi deg til å sende oss en skriftlig melding slik at opplysningene kan rettes.

4.4 Rett til fjerning

4.41 I visse tilfeller har du rett til å få fjernet hele eller deler av personopplysningene dine av oss, hvis du for eksempel trekker tilbake samtykket ditt og vi ikke har noe juridisk grunnlag for å fortsette behandlingen. I den grad det er nødvendig med fortsatt behandling av dataene dine, for eksempel for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til loven eller for at juridiske krav skal etableres, hevdes eller forsvares, kan vi ikke etterkomme ditt ønske om å få personopplysningene dine fjernet.

4.5 Rett til å begrense behandlingen til lagring

4.51 I visse tilfeller har du rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset til kun lagring, for eksempel hvis du mener at informasjonen vi har om deg og som vi behandler ikke er korrekt.

4.6 Rett til dataportabilitet

4.61 I visse tilfeller har du rett til å få levert personopplysninger som du har gjort tilgjengelig for oss i et strukturert, vanlig brukt, maskinlesbart og kompatibelt format og å få disse overført til en annen behandlingsansvarlig.

4.7 Rett til å protestere

4.71 Du har rett til når som helst å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger med hensyn til direkte markedsføring, inkl. profileringen som gjennomføres for å kunne gjøre direktemarkedsføringen.

4.72 Du har også rett til når som helst å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger i samsvar med de juridiske grunnlagene for behandling som fremgår av denne policyen. Vi kan imidlertid ikke garantere at vi kan oppfylle dine ønsker på alle måter. Dette kan skyldes at vi har plikt til å lagre personopplysninger i henhold til loven eller som følge av en kontraktsmessig forpliktelse overfor deg.

4.8 Rett til å klage

4.81 Du har rett til å sende inn en klage på vår behandling av dine personopplysninger når som helst til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Klager kan bl.a.en sendt på e-post dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. Sletting og flytting av personopplysninger

5.1 Vi lagrer kun personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

5.2 Informasjon samlet om din bruk av Crateit.dk, jfr. Punkt 2.1, fjernes senest når du ikke har brukt Crateit.dk for en periode på 24 måneder.

5.3 Informasjon som samles inn i forbindelse med at du melder deg på vårt nyhetsbrev, slettes når du trekker tilbake ditt samtykke til nyhetsbrevet, med mindre vi har andre grunner til å behandle opplysningene.

5.4 Informasjon samlet inn i forbindelse med ditt kjøp av varer på Crateit.dk, slettes som hovedregel 2 år etter utløpet av det kalenderåret kjøpet fant sted. Opplysninger kan imidlertid lagres i lengre tid dersom vi har et legitimt behov for dette, for eksempel dersom det er nødvendig for å etablere rettskrav, gjøre krav gjeldende eller forsvare rettskrav, eller dersom lagring er nødvendig for at vi skal oppfylle lovkrav . For å oppfylle regnskapslovens krav oppbevares regnskapsmateriale i 5 år til utgangen av et regnskapsår.

5.5 Du har rett til å be om at dine personopplysninger blir flyttet (dataportabilitet).

6. Sikkerhet

6.1 Vi har iverksatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre at personopplysninger utilsiktet eller uberettiget skades, går tapt, endres eller forringes, og for å hindre at uvedkommende får kjennskap til dem eller deres misbruk.

6.2 Kun ansatte som har et reelt behov for å få tilgang til dine personopplysninger for å utføre arbeidet sitt, har tilgang til dem.

7. Kontaktinformasjon

7.1 Vi videreselger ikke personopplysninger og videreformidler ikke dine personopplysninger til andre, de er kun registrert i vårt kunderegister. Du kan få slettet informasjonen din når som helst.

7.2 For at du skal kunne inngå avtale med Crateit ApS trenger vi følgende opplysninger:. Navn. Adresse. Telefonnummer. E-postadresse

Vi registrerer dine personopplysninger med sikte på å kunne levere varene til deg.

Personopplysningene registreres hos Crateit ApS og lagres i inntil fem år, hvoretter opplysningene slettes.

Når personopplysninger samles inn via nettsiden vår, sikrer vi at det alltid skjer ved å gi ditt uttrykkelige samtykke, slik at du er informert om nøyaktig hvilken informasjon som samles inn og hvorfor.

7.3 Direktøren og de ansatte i Crateit ApS har tilgang til opplysningene som er registrert om deg.

Behandler i Crateit ApS er: Tonny Kaagaard Olsen

Vi lagrer og overfører ikke kundeinformasjon kryptert.

Som registrert hos Crateit ApS har du alltid rett til å protestere mot registreringen. Du har også rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Disse rettighetene har du etter personopplysningsloven og henvendelser i forbindelse med dette rettes til info@Crateit.dk

7.4 informasjonskapsler https://www.Crateitdk/ informasjonskapsler brukes med det formål å optimalisere nettstedet og dets funksjonalitet, og dermed gjøre besøket så enkelt som mulig for deg.

Du kan slette informasjonskapsler fra datamaskinen din når som helst, se instruksjonene på Nettbutikkinformasjonskapsler og retningslinjer for personvern.

7.5 Loggstatistikk: vi bruker en loggstatistikk på https://www.Crateitdk/, som betyr at et statistikksystem samler inn informasjon som kan gi et statistisk bilde av hvor mange besøkende vi har, hvor de kommer fra og hvor på nettsiden de forlater osv.

Loggstatistikken brukes kun med det formål å optimalisere Crateit ApS nettsted.

8.Forbrukerbeskyttelse

Les mer om din beskyttelse som forbruker når du kjøper via en PensoPay betalingsløsning:https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

8.1 Crateit.dk, Crateit ApS er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn via Crateit.dk

8.2 Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne personopplysningspolicyen, eller hvis du ønsker å benytte deg av en eller flere av dine rettigheter, som er beskrevet under punkt 4, kan du kontakte:

Crateit ApSGDPR

Seebladsgade 2, 5000, Odense C. Tlf.: +45 61602772

E-post: info@Crateit.dk

9. Endringer i personopplysningspolicyen

9.1 Du vil alltid finne siste versjon av Crateits personopplysningspolicy på denne siden.

9.2 Ved avgjørende endringer (f.eks. forholdsregler vedr behandling av personopplysninger eller kategorier av personopplysninger) vil du motta informasjon om dette via e-post eller på Crateit.dk

10. Versjoner

10.2 Dette er versjon 1 av Crateit ApS personopplysningspolicy, datert 01.05-2022